Samarbejdspartnere

Tværfagligt Center for Børn og Unge

Tværfagligt Center for Børn og Unge er Vejle Kommunes rådgivnings- og vejledningstilbud til de almene og specielle tilbud for børn og unge indenfor dagtilbud og skoler.
I Tværfagligt Center er vi mange faggrupper som arbejder forebyggende, ved at understøtte og vejlede de professionelle i at skabe inkluderende og udviklende miljøer for børn og unge. Alle medarbejdere har særlig viden og ekspertise vedrørende børn med særlige behov.

Tværfagligt Center for Børn og Unge er opdelt i 4 distrikter + en enhed bestående af de åbne rådgivning.

Se nedenfor hvem der er tilknyttet dit barns institution.