Børnehavegruppen på Rød

  I rød gruppe starter børnehavelivet for alle børnehavebørn. Her går børnene fra 3 år til 6 år.

  Huset består af mange små "territorier" hvor de kan lege og aktiveres. Her kan nævnes Byggestuen - Spillestuen - Puderummet - Legorummet - Værkstedet - Legekøkkenet - Computerhjørnet. Herudover er der sofaer hvor børnene kan fordybe sig i bøger - Ipads og en god snak.

  Børnene på rød er en stor gruppe, men opdeles både til formiddagssamling og til frokost samt eftermiddagsmad.

  De ældste børn har formiddagssamling på spillestuen, hvor der foregår aktiviteter rettet mod deres aldersniveau. De yngste børn samles på byggestuen, hvor det som foregår er tilpasset deres udvikling.

  Til frokost og eftermiddagsmad er børnene opdelt i 2 grupper med både ældre og yngre børn.

  Denne model kan børnene sagtens overskue og på den måde lærer de mest muligt.

  På Rød er der 4 medarbejdere som er sammen om at planlægge og udføre det pædagogiske arbejde omkring alle børnene. De fordeler sig forskelligt afhængigt af aktiviteter og aftaler.

  De 2 pædagoger har ansvaret for forældrekontakten med opstart og samtaler. I det daglige kan forældrene henvende sig til alle medarbejderne..

  Alle børn har en primær pædagog og en primær pædagogmedhjælper. Herved skaber man en stærk relation mellem børn , forældre og personale.

  Der foregår en masse spændende ting på rød som man kan læse om på infotavlen samt månedsplanen.

  Målsætningen for Rød stues pædagogiske arbejde er, at skabe læring og kompetencer hos børnene, så de trives og føler anderkendelse.

  Der tilbydes en opstartsamtale før barnet starter på rød samt forældresamtaler, når barnet har gået her i 3-6 måneder og når barnet er ca. 4,5 år. Alle førskolebørn tilbydes en samtale inden skolestart.