Læringsmiljø

  Troldebo – Labyrinten’s læringsmiljø
  Man kan ikke lære nogen noget, men man kan tilrettelægge omstændighederne sådan, at nogen lærer sig noget

  Vores miljø har stor betydning for læring. Det har betydning for det liv, der leves i institutionen.
  Barnets dominerende virksomhed er leg. Barnet skal udvikle sig ved at lege og være sammen i forskellige sociale sammenhænge.
  Her er trygge og stimulerende omgivelser en forudsætning for, at barnet kommer i den tilstand, hvor det lærer mest.

  • Vores indretning er med til at skabe læringsmiljøer.
  • Vi indretter institutionerne fleksibelt, så barnet har
     mulighed for og plads til at lege forskellige steder.
  • Der er steder, hvor børnene kan undres og fordybe sig.
  • Vi indretter så vidt muligt rummene efter børnenes
     interesser, eller efter de emner personalet ønsker at
     arbejde med, for at skabe læring.
  • Vores legeplads er et af vores gode læringsmiljøer.