Pædagogiske læreplaner

Her kan I grave jer ned i vores læreplaner.

  Troldebo og Labyrintens læreplaner er under løbende udvikling og forandring. Vi graver hele tiden nye ting frem som vi finder spændende og betydningsfuldt for børnene

  De tilpasses tidens krav og viden på de konkrete læringsområder.

  Vi ønsker hele tiden at opsætte mål - tegn - værdier og handlinger som er målrettet børnene.

  Læreplanerne er vores værktøj til, at opnå de bedst mulige pædagogiske resultater.

  Så når der er gang i aktiviteter og projekter i børnehaven vil personalet have nedenstående læreplanstemaer i spil.

  Du kan grave ned i læreplanerne ved at læse nedenstående dokumenter.