Sammenlægning imellem Troldebo og Labyrinten

Sammenlægning af Troldebo og Labyrinten                                            

I 2012 tog vi fat på en ny samarbejdsmodel for Troldebo og Labyrinten.

Den nye skolestruktur i Vejle kommune betød, at Gadbjerg skole samdrives med Bredsten skole fra august 2012.

Dermed blev der også endelig vished for, at den integrerede institution Troldebo (Bredsten) og Børnehaven Labyrinten (Gadbjerg) lægges sammen ledelses- og administrationsmæssigt fra 01. januar 2012.

Dette betyder:

Ø  For børnene

Vi forestiller os, at børnenes hverdag som udgangspunkt fortsætter uforandret. Der bliver lavet godt pædagogisk arbejde i begge afdelinger, så der skal ikke umiddelbart ske en masse forandringer. Konkret vil børnene opleve hyppigere gensidige besøg ml. afdelingerne. I det daglige pædagogiske arbejde vil børnene ikke mærke til sammenlægningen.

 

Ø  For forældrene

Der vil heller ikke blive den store forandring at mærke for forældrene i hverdagen. Der vil være fælles information og kommunikation, som f.eks. nyhedsbreve og referater fra forældrebestyrelsen. Begge afdelinger vil have egne infotavler.

 

Ø  For bestyrelsen

De 2 institutioner har en sammenlægningsbestyrelse, hvor der skal holdes valg til en fællesbestyrelse for hele institutionen. Begge afdelinger er repræsenteret med flere forældre i bestyrelsen.

Der er valg til bestyrelsen i begge afdelinger hvert år

 

Ø  For personalet

Da der er stor afstand mellem afdelingerne bliver der ikke tale om dagligt samarbejde personalet imellem, ligesom der heller ikke er mulighed for at dække ind for hinanden ved akut fravær det ene sted.

På længere sigt kan der være mulighed for jobrotation eller dækning af længerevarende vikariater i ”den anden afdeling”.  Fordelene ved at være en større personalegruppe er: flere til at fordele arbejdsopgaverne imellem (f.eks. tillidsposter og bestyrelses-/udvalgsarbejde) – flere at udveksle viden og erfaringer med – flere at uddanne sig sammen med – flere at skabe pædagogisk udvikling sammen med – måske mindre sårbarhed over for udsving i børnetal?

Der afholdes 6 årlige fælles pædagogiske aftner.

Der er et fælles MED udvalg.

 

Ø  For ledelsen

Søren Uhre Christensen (Troldebo) er overordnet daglig leder for den sammenlagte institution og Jette Bøgsted (Labyrinten) er daglig pædagogisk leder i Gadbjerg.

Administrativt har den sammenlagte institution fremover 12 HK- timer pr. uge.

Vi har fælles pedel som skiftes imellem at være i afdelingerne.