Vuggestuen på gul

  Troldebo har en vuggestuegruppe med 10 faste vuggestuepladser + 4 bufferpladser til søskendebørn.

  Der er fast tilknyttet 2 pædagoger og en pædagogmedhjælper.

  Vuggestuebørnene har deres eget hus hvor der er god plads til alle. Der er mange pædagogiske muligheder som bliver udnyttet til fordel for både børn og forældre.

  I vores vuggestue har børnene madpakker med. Det betyder at forældrene selv bestemmer hvad barnet skal have til frokost. Personalet hjælper med anretning og forberedelse af måltiderne. Børnene glæder sig til deres madpakker og hyggen omkring bordet.

  Der er dagligt formiddagssamling hvor der synges - snakkes og leges.

  Vuggestuebørnene har deres egen mindre legeplads, men bruger ofte den store legeplads hvor børnene også elsker at lege. Her lærer de også meget af, at se de andre børn fra børnehaven.

  Forældrekontakten er meget vigtig i vuggestuen og der gøres meget ud af modtagelse og aflevering.

  Der tilbydes en opstartsamtale før barnet starter i vuggestue samt forældresamtaler, når barnet har gået her i 3-6 måneder og inden overgangen til børnehaven.