Den gode overgang i Troldebo-Labyrinten

I Troldebo-Labyrinten vægter vi den gode overgang i barnets liv meget højt, da vi ved at de overgange børn møder i deres tidlige liv, giver dem erfaringer og øget robusthed til at de overgange de vil møde i deres videre liv.

Den gode overgang i Troldebo-Labyrinten

 • Overgang hjem eller dagpleje til daginstitution

  Når et barn skal starte i Troldebo-Labyrinten vægter vi den første samtale med forældrene højt. Ved denne samtale er det vigtigt at forældrene fortæller om barnets udvikling, vaner, rytme, søvn og kost m.v.

  Personalet fortæller om husets værdier og pædagogik samt hverdagsstruktur. Vi ønsker en åben og ærlig dialog som skaber de bedste forudsætninger for samarbejdet omkring barnet. Ved overgang fra Dagplejen, indbydes dagplejer også til at deltage i opstartssamtalen.

  Ved behov kan sundhedsplejersken ligeledes deltage i opstartssamtalen.

  Ud fra forældrenes ønske og personalets erfaring aftales det hvordan barnets indkøring forløber.

  Efter de første 3 måneder tilbydes der en opfølgningssamtale.

 • Overgang fra vuggestue til Krabberne

  Når et barn starter hos krabber, kommer barnet på besøg ved Krabberne en dag om ugen en måned inden det starter, dette for at hjælpe barnet til at lære omgivelserne, voksne og børn at kende, samt muligheden for at danne nye relationer inden de skal gå sammen ved Krabberne.

  De ældste børn i vuggestuen leger ligeledes ofte på den store legeplads sammen med børnehaven.

  Der afholdes en overleveringssamtale med deltagelse af voksne fra begge stuer og forældre, der tages udgangspunkt i dialogprofilen.

  Alle 3 årige børn i Troldebo-Labyrinten sprogvurderes når de starter i børnehave. Der gives en tilbagemelding til forældrene ved en forældresamtale, der tager udgangspunkt i dialogværktøjet fra Hjernen og hjertet. Dialogværktøjet udfyldes af både pædagoger og forældre. Med udgangspunkt i barnets stærke sider, tales der om udfordringer og nærmeste udviklingstrin for barnet.

 • Overgang fra Krabberne til Blæksprutterne

  Børnene hos Krabberne og Blæksprutterne har stor mulighed for at danne relationer på tværs i dagligdagen. De kan frit bevæge sig mellem stuerne morgen og eftermiddag, vi har fælles udedag og turdag, og til gruppedag kan de være i grupper inddelt på tværs af stuerne. Derfor har børnene stor kendskab til hinanden og til de voksne der er i børnehaven, derfor opleves overgangen fra Krabberne til Blæksprutterne ikke så stor.

  Der afholdes en overleveringssamtale med deltagelse af voksne fra begge stuer og forældre, der tages udgangspunkt i dialogprofilen.

 • Overgang fra Børnehave til Skole

  Vi vægter overgangsarbejdet mellem børnehave og skole meget højt.

  Vi har et godt og tæt samarbejde med Bredsten - Gadbjerg skoles ledelse og 0.klasselærer. Samarbejdet består af samarbejdsmøder, samarbejdsaftalen, overleveringsmøde og ledelsesdrøftelser. Der er formaliserede møder hvor der arbejdes målrettet med den gode overgang for børnene inden skolestart.

  Til samarbejdsmøderne evaluerer vi på de forgangene projekter og tiltag, og drøfter den målrettede indsats på begge sider af overgangen.

  Der afholdes skoleparathedssamtaler ca. 3 måneder før skolestart (3 partssamtaler) mellem forældre, børnehavepædagoger og 0. klasselærer, med udgangspunkt i dialogværktøjet fra Hjernen og hjertet, samt overgangsbeskrivelsen i Hjernen og Hjertet. Begge udfyldes af både pædagoger og forældre.

  Samtalen omhandler barnets trivsel og udvikling i børnefællesskabet samt, hvad der med fordel kan arbejdes på, for at gøre barnet så robust som muligt i forhold til at skulle forlade Børnehaven med de bedste forudsætninger som skolebarn.

  I børnehaven er der altid mulighed for en ekstra samtale. Det aftales mellem forældre og personale.

  Vores førskolearbejde starter i februar måned, det år barnet skal i skole. Her er børnehavebørnene en dag om ugen på skolen, med en kendt voksen fra børnehaven, for at lære de fysiske rammer at kende, lære skolens regler og rammer; hvad gør man når klokken ringer osv. Fra maj måned kan førskolebørnene den dag de er på skolen afleveres i SFO hvor den voksne fra børnehaven ligeledes er med. 0. klasselæreren og personalet fra børnehaven arbejder meget tæt sammen om indholdet i førskolearbejdet som tager udgangspunkt i denne folder:
  https://www.vejle.dk/media/2709/folder-principper-for-den-gode-overgang-fra-boernehave-til-skole.pdf