Troldebos hjemmeside er pt. under ombygning, og siden er derfor ikke opdateret. Ved spørgsmål kan der tages kontakt til institutionsleder Helle Hvid, helhj@vejle.dk

I Troldebo ønsker vi at skabe de bedste pædagogiske vilkår for en tryg og udviklende barndom.
Et aktivt og konstruktivt forældresamarbejde prioriteres højt.

Der ligges vægt på kvalitet og nærvær i relationerne / dialogen imellem personale – børn og forældre.

Vi ønsker at udvikle en mangfoldighed af kompetencer hos børnene, og er glade for vores gode fysiske rammer og en fantastisk legeplads.

Pædagogisk ønsker Troldebo at være i udvikling og at følge med i tidsånden.

Vi er derfor meget optaget af :

• Inkluderende fællesskaber hvor der er plads til alle.
• Venskaber og kammeratskaber som er basis for trivsel.
• Tryghed og overskuelighed for de yngste i vuggestuen.
• Læring i både aldersopdelte og alderstilpassede grupper.
• Tid til leg og fordybelse hvor indretningen sikre denne mulighed.
• Digitalisering som pædagogisk værktøj
• Godt forældresamarbejde hvor samtaler og opstart vægtes.

Vi vægter en omgangsform, så Troldebo er et rart sted at være for både børn – forældre og personale.