Børnenes hverdag

Her kan du læse om den struktur, der er en del af børnenes hverdag.

Hverdagen

 • Dagsstruktur

  I begge afdelinger arbejder vi ud fra den samme dagsstruktur. dagsstrukturen bruger vi til at sætte rammen for børnenes daglige rutiner, så der er genkendelighed i deres hverdag.

  Både børn og forældre kan følge dagsstrukturen på vores piktogrammer der hænger synligt i begge afdelinger. 

 • Ugestruktur

  I begge afdelinger arbejder vi ud fra den samme ugestruktur. Ugestrukturen er bygget op om aktiviteter der understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

  En uge kunne se således ud:

  Mandag - Udedag

  Tirsdag - Gruppedag

  Onsdag - Valgkort

  Torsdag - Turdag

  Fredag - Valgkort

   

  Vuggestuen 

  I vuggestuen er der fokus på en ugestruktur der læner sig op ad børnehavens, men med udgangspunkt i det lille barns basale behov.

Aktiviteter

 • Udedag

  Når vi har udedag har vi et stort fokus på leg, fællesskab og relationer.

  Vi laver aktiviteter der tager udspring i årets gang, spirer, så, høste, lave bålmad, luge ukrudt, ordne legepladsen så den ser ordentlig ud, vaske bord-bænke osv.

  Vi leger også fælles lege, sanglege, tage fat mm.

 • Gruppedag

  Til gruppedag har vi fokus på både fællesskabets og det enkelte barns individuelle udvikling og læring.

  Der arbejdes med temaer, aktiviteter, traditioner, projekter mm. der tager udgangspunkt i børnenes spor og interesser.

 • Valgkort

  Arbejdet med valgkort, skal give børnene mulighed for at have medindflydelse på deres egen hverdag. Valgkortene er inddelt efter læreplanstemaerne, og man har mulighed for at arbejde med fordybelse i aktiviteter, projekter og emner.

  Børnene er en del af den demokratiske proces, med at vente på tur og tilpasse/justere sig når der kun er få kort tilbage. Børnene går på tur op og vælger det kort, der repræsentere den aktivitet de gerne vil være en del af.                                   

  Under valgkortsaktiviteten er børnene sammen med andre børn der har valgt samme aktivitet og en eller flere voksne. Nærvær, engagement og motivation er fokus ord for det pædagogiske arbejde i valgkort.

 • Turdag

  Når vi går på tur, kan det både være spontane ideer vi følger eller planlagte ture rundt i nærmiljøet.

  Vi følger årets gang i by, skov og natur.