Alkohol og rusmiddelpolitik

Alkohol og rusmiddelspolitik for Troldebo-Labyrinten

I Troldebo-Labyrinten følger vi reglerne for alkohol og rusmidler i Vejle Kommunes personalepolitik: …alkohol og rusmidler skal adskilles fra arbejdet i Vejle Kommune… Med rusmidler mener vi narkotika og piller.

 

Medarbejdere:

 • Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller rusmidler i arbejdstiden, heller ikke i pauser.
 • Hvis en medarbejder møder op i påvirket tilstand, sendes vedkommende hjem. Dette vil blive betragtet som ulovligt udeblivelse fra arbejdet.
 • Ledelsen og kolleger har pligt til at gribe ind, hvis de har mistanke om, at en kollega er påvirket eller har et alkohol- eller rusmiddelproblem.
 • Ledelsen har ansvaret for at medarbejderen tilbydes behandling. Medarbejderen skal støttes i at tage kontakt til egen læge, behandling uden for hjemmet eller Vejle Misbrugscenter/Alkoholambulatorie (tlf: 76 81 90 00).
 • Hvis en medarbejder, der har et alkohol- eller rusmiddelproblem, ikke tager imod behandling eller ikke fuldfører behandlingen, der betyder at misbruget ophører, vil lederen som udgangspunkt være nødsaget til at skride til afskedigelse eller bortvisning af medarbejderen.

 

Forældre:

 • Brug institutionens action card: Beruset/påvirket person vil afhente barnet, hvis et barn afhentes af en person, der er synligt beruset eller påvirket.
 • Bed vedkommende om en samtale, hvor vi fremlægger vores bekymring. (gå gerne to til samtalen).
 • Foreslå, at der bliver ringet efter en taxa eller en anden chauffør, samt at vi kontakter andre i barnets netværk.
 • Hvis en person tager afsted med barnet, skal vi oplyse om at vi ringer til politiet 114……og også gøre det.
 • Lederen skal informeres om forløbet og tage stilling til om dagtilbudschefen skal informeres.

 

Samtaler om alkohol og rusmidler med forældre:

Når vi har mistanke om alkohol- eller rusmiddelsproblemer, indkalder vi forældrene til en samtale. Ved samtalen medvirker altid mindst to medarbejdere. Helle (leder) og stuepædagogen.

Hvis det ikke er nok med en samtale og forælderen ikke tager imod tilbud om behandling:

I de tilfælde hvor medarbejderen fortsat har en mistanke om et alkohol- eller rusmiddelsproblem, og hvor samtalen ikke har ført til behandling, skal medarbejderen i samråd med ledelsen skrive en underretning til Familieafdelingen/Vejle Kommune. Forældrene skal være underrettet herom.

 

Alkohol ved arrangementer i Troldebo-Labyrinten:

 • Ved arrangementer i arbejdsregi, hvor der deltager børn, må forældre og medarbejdere ikke indtage alkohol.
 • Ved arrangementer i arbejdsregi, hvor der ikke deltager børn, kan der indtages alkohol, men inden for en ramme, hvor det stadig er forsvarligt at køre bil.
 • Fester, såsom julefrokoster mv. i medarbejdergruppen betragtes ikke som arbejdsregi.