Seksualpolitik

Handleplan i forbindelse med seksuelle overgreb for Troldebo-Labyrinten

 

I Troldebo-Labyrinten ønsker vi at skabe de bedste rammer for barnets udvikling både psykisk som fysisk. Dette indebærer, at barnet får et positivt forhold til deres kropslige udvikling, kropslige fornemmelser og til deres kønsidentitet. Derfor er Troldebo-Labyrinten en daginstitution med en kærlig atmosfære, hvor et knus eller et kram er en naturlig del af pædagogikken.

 

Hvis vi i Troldebo-Labyrinten har en bekymring, tvivl eller mistanke om overgreb på et barn, handler vi ud fra Vejle Kommunes handleplan ”Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge” (september 2018).

Vejle Kommunes handleplan finder du på www.tvaers.vejle.dk

Citaterne i handleplanen er hentet fra Vejle Kommunes handleplan.

 

Baggrund for udarbejdelse af politik:

Det er politisk besluttet, at alle institutioner i Vejle Kommune skal udarbejde en handleplan til forebyggelse og håndtering af overgreb på børn.

 

Formålet med politikken:

Politikken skal sikre en professionel håndtering af mistanke eller viden om seksuelt overgreb mod et barn.

Vi skal alle være bevidste om vores roller og ansvar i forhold til forebyggelse og håndtering af en mistanke eller baggrund for begrundet mistanke om seksuelle mod børn i alderen 0 – 6 år.

 

Definition på et seksuelt overgreb

”Der er tale om et seksuelt misbrug, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale og retslige normer” C.H. Kempe 1978

”Et seksuelt overgreb kan involvere fysisk kontakt – f. eks. at krænkeren blotter sine kønsdele, kigger på eller berører bestemte dele af offerets krop eller opfordrer til at deltage i seksuelle handlinger. Overgreb kan også være, at offeret tvinges til at klæde sig af, tvinges til at se pornografiske billeder, eller offeret udsættes for seksuel chikane”

 

Der er således tale om overgreb når:

 • Barnets eller den unge ikke kan forstå, ikke er modent til, eller ikke kan give samtykke til en seksuel handling.
 • Der sker en krænkelse af barnets eller den unges integritet.
 • Den krænkende part udnytter barnets eller den unges afhængighed eller egen magtposition.
 • Den seksuelle handling baserer sig på krænkerens behov.

Ethvert overgreb skal tages alvorligt og det kan aldrig være ens egen skyld, at man udsættes for et overgreb. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at uanset mistanken viser sig grundløs eller ikke får et retsligt efterspil, har man stadig at gøre med et barn eller en ung, der har udvist signaler eller tegn, der tyder på overgreb. Et barn, der udviser sådanne signaler, er et barn i mistrivsel og barnet/den unge vil have behov for professionel hjælp.

 

Sådan gør vi i Troldebo-Labyrinten i forhold til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn:

 • Der indhentes børneattest og straffeattest på alle ansatte og studerende i Troldebo-Labyrinten.
 • Nye medarbejdere informeres og gøres bekendt med denne politik.
 • Der indskærpes for alle ansatte, at vi har skærpet underretningspligt.
 • Der informeres om Vejle Kommunes handleplan ”Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge” (september 2018).
 • Den fysiske kontakt består af Knus og kram – ikke kys.
 • Politikken tages op på fællesmøde med alle ansatte en gang årligt.

 

I Troldebo-Labyrinten ønsker vi:

 • At være en daginstitution med en kærlig atmosfære, hvor det er naturligt at give/få knus og kram.
 • At være en daginstitution, hvor børnene lærer at respektere egne og andres grænser, som en naturlig del af pædagogikken.
 • At være en daginstitution, hvor børnene i nogen grad får lov til at udforske sig selv og hinanden i et trygt miljø og i ligeværdige relationer.
 • At være en daginstitution med et åbnet og ærligt samarbejde personalet imellem.
 • At være en daginstitution med et åbent og ærligt samarbejde forældre og personale imellem.
 • At være en daginstitution med størst mulig sikkerhed for at overgreb ikke finder sted.

 

Derfor:

 • Er den enkelte forpligtet til at have et indgående kendskab til politikken/handleplanen.
 • Er vi bevidste om vores egne grænser.
 • Tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barns behov for omsorg.
 • Er vi opmærksomme på at aflæse det enkelte barns grænser/ signaler.
 • Er døren åben ved bleskift og når vi hjælper et barn ved toiletbesøg.
 • Udviser vi respekt for barnet og tænker over at barnet ikke ”udstilles” i fællesskabet.
 • Har vi en naturlig åben dialog i personalegruppen
 • Skaber vi rum/tillid og tilknytning til barnet, så barnet har mulighed for at fortælle om det der er svært.
 • Sidder den voksne ved siden af børnenes madras i soverummet.
 • Skaber den voksne tryghed ved at ae hår og ansigt, have en hånd oven på dynen, holde barnet i hånden eller have en hånd på barnet hvis barnet har brug for det.
 • Beholder børnene ble/underbukser på ved leg med vand.
 • Er vi opmærksomme på egen påklædning, kropsholdning og imødekommenhed.
 • Normaliserer vi nysgerrighed omkring kroppen ved at tale naturligt om denne.
 • Er vi opmærksomme på, at der er forskel på voksen og børneseksualitet.
 • Har vi en åben og nysgerrig tilgang i forældresamarbejdet og til hinanden.
 • Har alle voksne ansvar for at handle med henblik på, at alle børn skal have det godt.
 • Søger vi dialog med forældre til et barn med særlige behov for privatsfære, der rækker ud over børns almindelige nysgerrighed.
 • Kontakter vi lederen, hvis vi oplever forældre med en adfærd der undrer os eller er uacceptabel.
 • Er vi forpligtede til at opsøge lederen, hvis en kollega har en opførsel, der undrer os eller er uacceptabel.
 • Fordeler vi os på legepladsen, når vi er ude.

 

Ved mistanke om overgreb:

Hvis der er viden, opstår en bekymring eller der opstår mistanke om, at et barn udsættes for overgreb eller der rettes mistanke mod en ansat, skal institutionslederen altid kontaktes.  Lederen er forpligtet til at handle efter Vejle Kommunes retningslinjer.

Hvis lederen ikke træffes skal souschefen kontaktes.