Sprog

I Troldebo - Labyrinten har vi fokus på sprog

I Troldebo-Labyrinten har vi en sprogansvarlig i begge afdelinger. De deltager begge i netværksmøder, sprog tema dage og relevante kurser. Sprogvurderinger laves af det pædagogiske personale, som på sigt alle skal uddannes i sprogpakken. De sprogansvarlige har overblikket over forskellige indsatser og giver inspiration og sparring til hele personalegruppen. Vi har også et tæt samarbejde med tale- hørekonsulenten i TCBU.

Der er sprog i alt – så vi har fokus på sprog hele dagen – i leg, når de hjælper i køkkenet, når vi tager tøj på i garderoben, ved valgkort, emneuger/projekter og i alle dagens aktiviteter og gøremål. Vi er opmærksom på at fylde ord på børnene, i dialog og samtaler med dem, vi benævner tingene vi bruger, viser dem, ser eller laver sammen.

Vi har fokus på at børnene gennem hele dagen oplever at vi bruger sange, rim og remser, musik, højtlæsning og mange andre værktøjer i vores arbejde med det sproglige læringsmiljø.