Hygiejne i Dagtilbud

Her finder du sundhedsstyrelsens håndbog om hygiejne i dagtilbud

Håndbogen indeholder anbefalinger om bedst mulig hygiejne, som kan forebygge spredning af smitte i dagtilbud og andre steder hvor der er mange børn og voksne samlet hver dag